KAS Audio Wayang


Koleksi mp3 wayang oleh Ki Anom Suroto untuk sementara sudah selesai diupload. Mudah-mudahan nanti ada lakon lain yang dapat di sharing.

anom-suroto

Ki Anom Suroto :

 1. Antasena Rabi
 2. Jayadrata & Burisrawa Lena
 3. Kumbokarno Gugur
 4. Narayana Winisuda
 5. Pandawa Maneges
 6. Parto Dewo
 7. Semar Mantu
 8. Wahyu Nugroho Jati
 9. Wahyu Tohjali
 10. Wahyu Topeng Wojo
 11. Wahyu Widayat
 12. Wisanggeni Lahir

Selamat menikmati

66 thoughts on “KAS Audio Wayang”

 1. sugeng siang mas prabu………….
  nyuwun sewu mas, parto dewo ingkang no 9 ko mboten wonten???
  kesupen nggih???
  suwun mas…..

  ___
  Nyuwun sewu
  kadosipun wonten nggih
  cobi malih nggih

 2. Sugeng Dalu Mas Prabu,

  Bade nderek tangklet mas, menopo wonten rekaman pak anom anom ingkang MPEG (video) mas prabu.

  Sembah nuwun

  —-
  Wonten ing you tube sebagian sampun kulo upload
  http://youtube.com/user/bumiprabu
  Kedah dipun split rumiyin menawi badhe upload malih
  Insya allah sanes wekdal ditambah malih
  Matur nuwun

 3. Sugeng Sonten, Mas Prabu

  Bade nderek tangklet mas, nopo wonten wayang Pak Anom Suroto ingkang video mas, mbok bilih mboten kawratan dalem bade nderek pirso.

  Sembah nuwun mas prabu

  _____
  Wonten ing you tube sebagian sampun kulo upload
  http://youtube.com/user/bumiprabu
  Kedah dipun split rumiyin menawi badhe upload malih
  Nanging tenggo kemawon
  Matur nuwun

 4. Matur Sembah Nuwun Mas Prabu Awit saking paringipun Link Gendhing Cucur Bawuk..
  Sampun kula Download lan sae sanget…
  Nanging menawi boten Klentu Rekamanipun Ki Anom Suroto menapa Ki Manteb Sudarsono wonten ingkang ngagem Talu Cucur bawuk, nanging kula kesupen ingkang pundi jih? Mbok menawi panjenengan kemutan, kula nyuwun katranganipun.
  Sepindah malih Matur sembah nuwun..
  Mugi Budaya Kita ingkang Adiluhung Tansah angrembaka..
  Sukses kagem Mas Prabu.

  ___
  Nyuwun sewu dereng kepanggih ingkang dipunkersakaken. Menawi wonten mangke diinformasikan nggih
  Matur nuwun

 5. mas prabu …
  ngaturaken matur nuwun, ndherek langkung mbok menawi kula pikantuk ijin badhe ngunduh file-ipun.

  ___
  Monggo mas sigit

 6. mas prabu …
  waduh mas, kula sampun ngundhuh setunggal set komplit, wayang mp3 ki anom suroto ingkang wahyu topeng waja. kinten-kinten betah waktos 1 dinten anggen kula donwload.
  pas mirengaken, dados kemutan rikala taksih wonten solo, rebutan radio kaliyan swargi ibu. manah nggih radi trenyuh, kemutan swargi ibu … :'(
  sepindhah malih, kula ngaturaken matur sembah nuwun …

  ____
  Sami-sami Mas Sigit …
  Mugi tansah reno ing penggalih
  Matur nuwun

 7. asslamu ‘alaikum mas prabu.
  dari ki narto aku udah download karna tanding dan banjaran karna.
  ada tidak yang dari ki enthus susmono atau ki anom suroto dengan cerita yang sama.

  ____
  wa’alaikumsalam
  Maaf ya untuk saat ini belum ada
  matur nuwun

 8. mas prabu dherek tepang mawon mas. kulo Triyono saking solo. maturnuwun sanget anom suroto nipun. Sampun dangu sak jane kulo pados kaset wayang anom nanging mboten kepanggih. lha kok malah ketemu ning kene. Sukses, sehat selalu.

  ___
  Wah Mas Triyono Pak Anom fans nggih …
  monggo dinikmati kemawon
  matur nuwun

 9. nderek tepang
  mbok menawi wonten lakon semar boyong ki anom suroto dipun uplod
  matur nuwun

  ____
  sugeng pitepangan mas
  insya allah menawi wonten

 10. Mas, lampahan Parto Dewa file angka 9 kawula suwun dipun uplot maleh, awit mboten wonten link-ipun.

  Nuwun.

 11. matur suwun sanget mas prabu…

  matur sembah nuwun, kulo pun download 4 judul dari pak haji anom kaleh… ki enthus dan ki manteb.

  mugi2 koleksinipun nambah, lakon ingkang rame maleh…

  soale kulo wonten NTT, dados… kangen kaleh pagelaran wayang kulit puniko.

  sembah nuwun…. wassalam…

 12. Semua mp3 yang dari wayangprabu… setiap masuk ke 4shere tidak dapat diambil ( filenya tidak ada katanya ), mengapa ya ?
  padahal sama-sama 4share, saya download semar_mantu_01-07.mp3 dalang ki anom suroto, blog dari
  http://www.4shared.com/network/search.jsp?searchName=&searchExtention=&submitButton=Search&searchmode=2, tinggal ketik nama file yang akan didownload.. langsung bisa….Mengapa ya… minta penjelasan Mas Prabu.
  Thank’s.
  Dampalcom@yahoo.co.id

 13. Nderek tepang Mas Prabu,
  Matur suwun sanget saderengipun, kanti website menika mugi-mugi ndadosaken wujud kepedulian kita bersama dalam melestarikan budaya yg sungguh adiluhung

 14. matur sembah nuwun Mas Prabu….
  regard saking pontianak…

  ___
  Sami-sami Mas
  Salam kagem sedherek ing Pontianak
  Matur nuwun

 15. nyuwun lakon kangsa adu jago menawi wonten, kenangan pertama mendengarkan wayang kulit, terimakasih banyak, semoga wayang prabu tetap jaya

  ___
  Insya allah menawi sampun wonten
  matur nuwun

  1. Syaratipun gedang saktundun, beras sakkarung, gula sakember he he he …
   lah wong kantun ndaftar kok mas …
   mangke kula approve
   nuwun

 16. Maturnuwun kalih mp3 Anom Suroto nipun mas. Mpun dangu kulo pados file meniko. Mugi-mugi gusti tansah maringi kesaenan dumateng pamjenengan

 17. Saya pernah download ki nartosabdo yang judulnya kresna duta, tapi belum finish. Sekarang saya tidak ketemu file kurangannya. Apa mungkin sudah dihapus ?

 18. assalamu’alaikum wr. wb. salam pitepangan mas prabu
  alhamdulillah nembe wekdal meniko kulo maggihi situs wayang ingkang palingg joss!!

 19. salam tepang mas prabu , kulo lare klaten nanging sampun dangu kesah luar kota, nyuwun sewu mbok bilih kerso dipun unggah edisi khusus “goro-goro” gadhahanipun Ki Anom Suroto, kangen je kaliyan guyonanipun Ki Lurah Bagong. Matur sembah nuwun sakderengipun, Mugi Rahayu ingkang sami pinanggih.

  1. di Youtube ada, tapi di disini (WP) juga ada, coba cari di Pagelaran Audio dan Video di Banner atas ada kok.

 20. sugeng dalu, wisanggeni lahir sampun kulo download….keno kanggo rungon-rungon engko bengi…suwun Cak….

 21. sugeng siang pakdhe…. salam kenal saking pacitan >radio gondoarumfm<….
  nyuwn pangapunten sakderengipun, kulo badhe nderek donlod wayangan,…. ananging sakmeniko kok mboten sged dipun download kedah ngagem pasword… kadospundi sagedipun download mawi 4shered ??

 22. kok tak klik download lansung njluk pasword mas, menawi angsal kulo nyuwun pasword ngge download.. matur nuwun

 23. Slmat mlem mas prabu. Minta ijin untuk mendunlud wayangnya pak anom..

  Slam kenal sukses terus.

 24. ada yg tau judul wayang sombo paruh
  saya cari2 g ketemu
  ada yg bisa bantu
  kalau mungkin judulnya salah
  tolong balas……?

 25. Sugeng ndalu,,menawi ngersake lakon PARTO KROMO punopo wonten Gan,,menawi wonten tulung di share njeh,,sak derenge matur suwun..

 26. Nuwun dumanteng admin, kulo Didi saking Timika Papua, aslinipun Sragen.. badhe nyuwun perso bilih kulo meniko badhe download lakon wayang Bopo Anom Suroto ingkang wonten 4shared nanging kedah nglebetaken pasword meniko kados pundi njih..??
  Nyuwun dipun wansuli atur kulo meniko..
  Nuwun matur sembah nuwun

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s