Jaman Mataram Wis Nganggo Punakawan


WAYANG KULIT PURWA

28/04/2008 11:41:26

JAMAN Mataram mligine nalikane Amangkurat I kuwasa, wayang purwa wiwit nggunakake punakawan. Kaya kang ditulis dening Soekatno BA ing bukune Wayang Kulit Purwa, Klasifikasi, Jenis lan Sejarahe, mekare wayang purwa ngalami owah-owahan.

Jaman Mataram Mas Jolang (1601-1613), (Panembahan Seda Krapyak) uga nggatekake wayang kulit. Owah-owahan kang ditindakake, gawe wanda (pawakan) anyar. Antarane:

 • Arjuna wanda jimat (jimat = azimat, kesucian),
 • Bima wanda mimis (mimis = pluru = trampil),
 • Suyudana wanda jangkung (jangkung = ngayomi),
 • Raseksa Raton wanda Barong (barong = singa rambut dawa) lan sapanunggalane.

Uga ana dhagelan lan gapet wayang luwih becik.

Jaman Mataram Sultan Agung (1613-1645), wayang digawe kanthi mawerna-werna wujud mripat, kayata: liyepan, dondongan, thelengan, lan sapanunggalane. Uga gawe wanda (pawakan) wayang anyar kayata:

 • Baladewa wanda geger (geger = hura-hura),
 • Kresna wanda gendreh (gendreh = sifat mulya),
 • Arjuna wanda mangu (mangu = ragu-ragu),
 • Sembadra wanda rangkung (rangkung = langsing/singset),
 • Banowati wanda golek (golek = boneka),
 • Semar wanda brebes (brebes = luh utawa kaya arep nangis),
 • Bagong wanda gilut (gilut = ora duwe untu),
 • Semar wanda dhukun (dhukun = tabib),
 • Petruk wanda jlegong (jlegong = dhadha ciut weteng gedhe).

Dipengeti kanthi candra sengkala memet, wujud raseksa rambut geni = Buta Rambut Geni. Unine: Umurubing wayang gumuling tunggal, utawa taun 1563 Saka.

Jaman Mataram, Amangkurat I (1645-1677) Ana rong lakon yaiku:

 1. Lakon Kasepuhan kang digawe Kyai Panjang Mas. Crita iki digelar ana sajroning kraton, kanthi punakawan: Semar, Gareng, Petruk.
 2. Lakon Kanoman kang digawe Nyai Anjang Mas. Crita iki digelarake ing Kadipaten kanthi punakawan: Semar, Gareng, Petruk, Bagong. (Joko S/Top)-k KR-

SUTOPO SGH Punakawan ing wayang purwa koleksine Hadi Sukirno. 1

http://222.124.164.132/web/detail.php?sid=161138&actmenu=46

4 thoughts on “Jaman Mataram Wis Nganggo Punakawan”

 1. gimana ya caranya nyari’ dialog perwayangan yg versi bahasa jawa ??
  susah banget !!
  tolong bantuin ya …
  nyari’nya dmn ??

  ____
  Sebenarnya di Serat sastramiruda ada
  cuman saya baru scan yang bhs indonya
  Makasih

 2. salam ta’lim, penanggihan malih marang sun kang radi nyolowedi niki………matur nembah nuwun ing sakawit sampun maringi pitulungan ing bab ndon lood ..kang mas !!!! ( 08125233937)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s