Tag Archives: wulang reh

GMP#2 : Manungsa Kebo


Nora gampang wong ngaurip
yèn tan wêruh uripira
uripe padha lan kêbo
angur kêbo dagingira
kalal yèn pinangana

pan manungsa dagingipun
yèn pinangan pasthi karam

“Wah .. kadingaren Rama Semar nembang awan-awan ngene”
“He he he .. anakku bocah bagus Bagong, ramamu lagi pengin rengeng-rengeng bae. Pupuh Asmarandana iki klebu ana ing Sêrat Wulang Rèh, anggitane nDara Pakubuwana IV. Surasane jero banget”

“Apa to Ma kamsute eee maksute isi pupuh kuwi, lha kok manungsa dipadakake karo kebo?”
“Gampange ngene Tole, yen awake dhewe ora ngerti marang awake dhewe lan apa sejatine urip kuwi, yo … drajate pada karo kebo, kewan sing di angon manungsa. Malah bisa-bisa luwih asor”
“Cethane piye ta Ma”

“Tak lanjutake pupuh Gambuh ya Le

Sêkar gambuh ping catur
kang cinatur polah kang kalantur
tanpa tutur katula-tula katali
kadaluwarsa katutuh
kapatuh pan dadi awon

Aja nganti kabanjur
sabarang polah kang nora jujur
yèn kabanjur sayêkti kojur tan bêcik
bêcik ngupayaa iku
pitutur ingkang sayêktos

Pitutur bênêr iku
sayêktine apantês tiniru
nadyan mêtu saking wong sudrapapèki
lamun bêcik gone muruk
iku pantês sira anggo

Ana pocapanipun
adiguna adigang adigung
pan adigang kidang adigung pan èsthi
adiguna ula iku
têlu pisan mati sampyoh

Si kidang umbagipun
angandêlkên kêbat lumpatipun
pan si gajah ngandêlakên gêng ainggil
ula ngandêlakên iku
mandine kalamun nyakot

Iku upamanipun
aja ngandêlakên sira iku
sutèng nata iya sapa ingkang wani
iku ambêke wong digung
ing wusana dadi asor

Adiguna puniku
ngandêlakên kapintêranipun
samubarang kabisan dipun dhèwèki
sapa pintêr kaya ingsun
tuging prana nora enjoh

Ambêk adigang iku
ngandêlakên kapintêranipun
para tantang candhala anyênyampahi
tinêmênan nora pêcus
satêmah dadi gêguyon

September 28 at 2:22pm