Category Archives: Ki Kuat Hadi Sasmana

Ki Kuat Hadi Samono : Topeng Waja


Wilujeng Enjing

Ini masih hangat baru keluar dari oven suguhan dari Mas Sugiran Aulia dari chatting barusan di FB Wayangprabu.

Bersama dalang Ki Kuat Hadi Samono lampahan Topeng Wojo. Monggo saget di unduh wonten mriki http://www.mediafire.com/?8dg0jbjy3bwos


Konten Chatting yang mungkin menjadi inspirasi bersama dalam tetap menumbuhkembangkan budaya negri :

Ass. Sugeng Dalu Mas.. Meniko kulo kintun Wayang Dalang saking Ngleri, Playen, GK. Ki Simun Lampahan Romo Tambakhttp://www.mediafire.com/?99lhj59te2wg6

May 14

Ass. Sugeng Dalu Mas. Meniko Kulo kintun File wayang Kanthi Dalang Ki Sujiyo Saking Panggang GK. Kanti Lampahan Bambang Joyo Aruman Polokromohttp://www.mediafire.com/?vqallwibkld5k

Sepindah malih Mas meniko oleh-oleh Trowono Rasulan Ki Kuat HS Lampahan Wahyu Setyowaconohttp://www.mediafire.com/?586s4afx44qyj

Today

Matur nuwun Pak … langsung kula posting nggih tiga tiganipun … nuwun

monggo2 menawi mboten salah kolo wingi pak ali mustofa sampun posting pak

Ooo nggih … ngentosi mas ali kemawon … maklum menika pun mboten kober tune in terus teng wayangprabu.com … nanging alhamdulillah wonten sulihipun

ooo injih ingkang baku wayangprabu tetep jalan mawon, lha kerepotan pakaryan baku kedah dipun sambut rumiyin

inggih nyuwun doa lan dukunganipun kemawon mugi saget istiqomah

mumpung emut meniko dalang Ki Kuat Hadi Sasmana lampahan topeng wojo monggo dipun posting

ngih sendika dawuh .. matur nuwun

Amiin

kulo niki sejatosipun nembe bubar mantuk lajeng angsal2 kulo file wayang dalang saking redi

sae niku pak … langkung sae upami dipun tambahi profile sang dalang sahingga saget memunculkan geliat budaya di daerah

oo injih cobi mangkeh kulo pados info nipun … sak meniko kulo ngertos sumbere file wayang wonten kampung … jebul wonten tukang soundsytem