Category Archives: Ki Hadi Sugito

Pagelaran wayang oleh Ki Hadi Sugito

KHS yang belum dishare


Berikut koleksi KHS yang sudah di unggah tapi belum di share :

ki hadi sugito

 1. Baladewa Tlaga :
  http://www.4shared.com/folder/Iwbgn_9J/067.html
 2. Kresna Kembar :
  http://www.4shared.com/folder/eqqPxTwg/077.html
 3. Wahyu Slagahima :
  http://www.4shared.com/folder/hpA5BkYM/041.html
 4. Wahyu Cakraningrat :
  http://www.4shared.com/folder/s87m_-KG/037.html
 5. Ujung Sengara :
  http://www.4shared.com/folder/-lRjQoMQ/036.html
 6. Suryatmaja Maling :
  http://www.4shared.com/folder/oveF9KBp/034.html
 7. Seto Gugur :
  http://www.4shared.com/folder/O6wX3hUU/033.html
 8. Kresna Duta :
  http://www.4shared.com/folder/Ko0jUBM7/021.html
 9. Karno Balelo :
  http://www.4shared.com/folder/_-zrkrOs/020.html
 10. Durna Picis :
  http://www.4shared.com/folder/2b3_B4Zg/015.html
 11. Bogadenta Gugur :
  http://www.4shared.com/folder/XBKpgPvc/014.html
 12. Baladewa Mandira :
  http://www.4shared.com/folder/bnbZ-UGV/012.html
 13. Antareja Balelo :
  http://www.4shared.com/folder/QOLWfeqb/004.html
 14. Anoman Takon Swarga :
  http://www.4shared.com/folder/p556jPss/003.html

KHS : Werkudara Putra


Lakon Anak-anak Werkudara, Antasena, Antareja dan Gatotkaca, bersama Ki Hadi Sugito :

antasenaantareja_cirebon2

 

 

 1. Antasena Lahir : http://indonesiawayang.com/2010/05/17/a-n-t-a-s-e-n-a/
 2. Antasena Takon Bapa : http://indonesiawayang.com/2010/05/17/a-n-t-a-s-e-n-a/
 3. Antasena Rabi : http://indonesiawayang.com/2010/10/19/khs-antasena-rabi/
 4. Antasena Ratu : http://indonesiawayang.com/2010/05/17/a-n-t-a-s-e-n-a/
 5. Antasena Ngraman : http://indonesiawayang.com/2010/01/18/ki-hadi-sugito-antasena-ngraman/
 6. Antareja mBalela : http://www.4shared.com/folder/QOLWfeqb/004.html
 7. Gatotkaca Suci : http://indonesiawayang.com/2010/01/14/ki-hadi-sugito-gatotkaca-suci
 8. Gatotkaca Maneges : http://indonesiawayang.com/2010/10/24/khs-gatotkaca-neges/
 9. Gatotkaca Maneges : http://www.4shared.com/folder/LYlXZ4im/048.html
 10. Gatotkaca Obong : http://indonesiawayang.com/2010/05/18/khs-gatotkaca-obong/
 11. Gatotkaca Sungging : http://indonesiawayang.com/2010/01/16/ki-hadi-sugito-gatotkaca-sungging/
 12. Gatotkaca Kembar : http://indonesiawayang.com/2010/01/16/ki-hadi-sugito-gatotkaca-kembar/
 13. Gatotkaca Gugur : http://indonesiawayang.com/2010/01/13/ki-hadi-sugito-gatotkaca-gugur/

Gatotkaca wanda Guntur

KHS : Lakon Panakawan


Lakon para Panakawan bersama Ki Hadi Sugito :

PANAKAWAN 2

084.Semar mbangun Kayangan (5) http://indonesiawayang.com/2010/08/02/khs-semar-mbangun-kayangan-live/
059.SEMAR NEGES (11) http://indonesiawayang.com/2010/11/06/khs-semar-neges/
030.Semar Gugat (8) http://www.4shared.com/folder/e2zQCw8x/030.html
010.Bagong Dadi Guru (16) http://indonesiawayang.com/2010/05/15/khs-panakawan-dadi-guru-ratu/
047.BAGONG DADI GURU-2 (15) http://indonesiawayang.com/2010/10/23/khs-bagong-dadi-guru/
011.Bagong Kembar (8) http://www.4shared.com/folder/1Xa1ma_Z/011.html
096.Bagong Dadi Ratu http://indonesiawayang.com/2011/08/04/khs-bagong-dadi-ratu/
026.Petruk Dukun (16) http://www.4shared.com/folder/DqrN_Y9V/026.html
081.Petruk Dadi Ratu (16) http://www.4shared.com/folder/aFUgyv8u/KHS_Petruk_Nagih_Janji.html
082.Petruk Takon Bapa (6) http://indonesiawayang.com/2009/10/01/ki-hadi-sugito-petruk-takon-bapa/
056.PETRUK NGLAMAR (16) http://indonesiawayang.com/2010/11/01/khs-petruk-nglamar/
055.PETRUK GARENG KEMBAR (16) http://indonesiawayang.com/2010/10/31/khs-petruk-gareng-kembar/
016.Gareng Ratu (15) http://indonesiawayang.com/2010/05/15/khs-panakawan-dadi-guru-ratu/

KHS : Perang Baratayudha


Episode perang Baratayudha bersama Ki Hadi Sugito :

karna-arjuna

 

Sebelum : Kresna Duta : http://www.4shared.com/folder/Ko0jUBM7/021.html

Babak 1: Seta Gugur : http://www.4shared.com/folder/O6wX3hUU/033.html

Babak 2: Tawur (Bisma Gugur)

Babak 3: Paluhan (Bogadenta Gugur) : http://www.4shared.com/folder/XBKpgPvc/014.html

Babak 4: Ranjapan (Abimanyu Gugur) : http://indonesiawayang.com/2010/01/11/ki-hadi-sugito-abimanyu-ranjap/

Babak 5: Timpalan (Burisrawa Gugur atau Dursasana Gugur)

Babak 6: Suluhan (Gatotkaca Gugur) : http://indonesiawayang.com/2010/01/13/ki-hadi-sugito-gatotkaca-gugur/

Babak 7: Karna Tanding : http://indonesiawayang.com/2010/01/18/ki-hadi-sugito-karno-tandhing/

Babak 8: Rubuhan (Duryudana Gugur) : http://indonesiawayang.com/2010/05/23/khs-suyudana-gugur/

Babak 9: Lahirnya Parikesit

Ki Hadi Sugito : DANAWILAPA


Kembali kami persembahkan sajian audio untuk penggemar Ki Hadi Sugito. Sajian yang kami post menjelang hari-hari mudik lebaran ini kiranya dapat menemani saat berkendara menuju kampung halaman masing masing. Atau bagi yang tinggal di perantauan semoga dapat menjadi teman dikala kesepian.

Lakon dengan judul Danawilapa ini digarap dengan ketelitian audio yang tinggi pada saat rekaman. Mudah-mudahan dapat memenuhi selera dari sisi karawitan dan tentu humor segar dari beliau yang tak pernah kering.

Selaku pribadi dan admin wayangprabu.com. kami mengucap SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI 1 SYAWAL 1433 H. MOHON MAAF LAHIR DAN BATIN

Link unduh ada diSINI

Ki Hadi Sugito : WAHYU EKABAWANA


Wonten ing lampahan Wahyu Ekabawana, kalih paraga pandhita ingkang kawit muda mula dados musuh kebuyutan pinanggih malih. Makaping kaping Resi Bisma lan Resi Seta tandhing tiyasa mawarni warni jalaran lan mula bukanipun. Sedaya perang tandhing antawisipun pendhita kekalih sering andadosaken gara-gara sundhul ing Kahyangan Jonggringsalaka. Ngantos ing tembe tempuking Baratayuda Jayabinangun, kekalihipun adu katiyasan ngantos salah satunggalipun tumekaning sirna.


————————————————————————————————————

Kados ingkang kala wingi kula aturaken ing posting Kumbakarna Gugur, samenika kula aturi peparing tali asih malih saking Mas Supriyadi ing tlatah Papua, audio Ringgit Purwa ingkang katindakaaken dening Ki Hadi Sugito.

Nalika semanten Mas Supriyadi saderengipun kintu bahan kaset sampun atur pepenget bilih mutu audio sampun sanget degraded. Nanging sinaosa mekaten, usaha ingkang radi extra sakmboten mbotenipun saged sekedhik ngangkat level gauss kaset ingkang sampun kependhem tebih.

Sami kaliyan garapan Kumbakarna Gugur, audio menika kawaradinaken dumateng sedaya kadang fans Ki Hadi Sugito wujud wma 11 ingkang senajanta file-ipun alit, nanging menawi kagatosaken mboten kraos mudhun kualitasipun menawi katandhing kaliyan MP3, lan ingkang penting compatibilitas utawi saling ketersesuaian-ipun wonten ing meh player saged katampi.

Ugi, kula inggah ing Indowebster, kula angkah mligi kangge murih cepetipun nginggah lan ngundhuh. Amargi kathah para kadang ingkang net-ipun lelet, lan sering kesandhung sandhung. Nanging inggih wonten awonipun, Indowebster menika mboten saged katampi ing mancanegari.

Sumangga para rawuh, kula aturi MLEBET wonten griya yasanipun Kangmas Prabu kangge kula,  ingkang nembe meh tigang wulan menika kula isi piyambak.

Ki Hadi Sugito : KUMBAKARNA GUGUR


Pasegahan audio lampahan Kumbakarna Gugur menika wujud tali asih saking kadang kita ingkang pidalem tebih ing tlatah kumlebeting gendera propinsi, sepindhah malih propinsi Lintang Panjer Rahina, inggih saking tlatah Sentani, Papua. Mas Supriyadi, kadang kita ingkang kula maksud lan panjenenganipun menika satunggaling fans Ki Hadi Sugito ingkang sejati.

Mas Supriyadi ngaturi panjenengan kejawi wujud lampahan Kumbakarna Gugur, ugi lampahan sanesipun inggih menika Wahyu Eka Bawana. Samangke mbaka setunggal enggal kaaturaken dhumateng sedaya sutresna Ki Hadi Sugito.

Panjenengan ingkang ngersaaken Audionipun, sumangga kula aturi klik ing NGRIKI

KHS Wahyu Kencono


Kembali PPW Jatim Sharing Audio Lakon Wahyu Kencono dengan dalang jutaan penggemar, Asal Toyan Wates Kulon Progo DIY.

Terima kasih atas kontribusinya sehingga makin banyak yang kita sharing untuk jutaan penggemar KHS dimana saja berada.

Foto diambil dari kiriman Pak Supriyadi Papua

Bagaimana Kisahnya lakon tersebut diatas :

silahkan download link dibawah ini :

KHS WAHYU KENCONO 01

KHS WAHYU KENCONO 02

KHS WAHYU KENCONO 03

KHS WAHYU KENCONO 04

KHS WAHYU KENCONO 05

KHS WAHYU KENCONO 06

KHS WAHYU KENCONO 07

KHS WAHYU KENCONO 08

KHS WAHYU KENCONO 09

KHS WAHYU KENCONO 10

KHS WAHYU KENCONO 11