Video KTCM Wahyu Cahyo Wacono


Berikut video pagelaran wayang kulit gagrak Yogyakarta bersama Ki Timbul Cermo Manggolo atau yang dikenal dengan Ki Timbul Hadi prayitno, dengan mengambil lakon “Wahyu Cahyo Wacono”

Selamat Menikmati (30 klip)

Klip ke-30

About these ads

14 thoughts on “Video KTCM Wahyu Cahyo Wacono”

 1. Ngaturaken agenging panuwun ingkang tanpa upami Mas Prabu, video Ki Timbul Hadi Prayitno jan kempling sanget, ditenggo video Ki Timbul sanesipun …..

  1. Leres …. rekaman niki gambaripun jan kempling … taksih wonten pideonipun KTCM ingkang badhe disharing …. ning nunggu sing duwe … he he he …
   ditenggo mawon
   nuwun

 2. video Ki Timbul sanesipun wonten lampahan Duryudono Gugur lan Rahwana Gugur. Gambaripun mboten kalah kempling, amargi punika rekaman TVRI Jogja. Mangke menawi kulo wangsul kampung kulo padoske. Insya Allah.

  1. Lha mbok injih Mas Budi, kula njih Purworejo nanging sampun mboten nate wangsul kampung, lha njih namung saged nderek nyengkuyung kaliyan ingkang asring kondur ngetan (PWR dsk), lha perkawis beya saksampunipun wonten VCDnipun saged karembag, pramila kagem para sederek ingkang sampun kagungan VCD KTCM kula aturi paring koleksinipun kangge kebersamaan, menawi kepekso mundhut bajakan, ampun sedoyo mundut bajakan ingkang sami lampahanipun. Mtr nuwun

 3. To rak tenan dipancing 1 Lakon Video KTCM poro sutreno KTCM muncul. monggo mas budi tansah dipun antu antu. kaleresan. mas roni sabar njih kulo ugi pados lakon sanesipun mugi mboten sami kalian ingkang gadahanipun mas Budi Purworejo.

 4. Nyuwun pangapunten Mas Prabu … menawi dalem badhe mundhut CD cariyos meniko wonten pundi nggih … lan reginipun pinten ….

  Matur nuwun ….

 5. Sebetulnya di Sekretrariat sudah ada kiriman pinjaman VCD ki Timbul CM Lakon Duryudono Gugur, Antareja Gugur-KMS, Wahyu Makutha Rama-Ki Rusmadi (dari Mas Martana Jakarta), Wahyu Ponco Manunggal-ki Sutono HS (dari Mas Budi Susilo-Tangerang) Dasamuka Leno (tdk ada cd 1nya – Beli dari PBMS), Brojo Denta Balelo-ki Sutarko, namun dikarenakan pengcopy di tempat saya error saya tidak bisa berbuat banyak dan menunggu relawan yang lain untuk bisa mengcopynya dan dapat diunggah.

  1. njih, mbok menawi sekalian nenggo dinten sesuk wonten Mas Ruswanto (Panitia Pagelaran) bade paring rekaman ki Wisnu Hadi Sugito pagelaran 04 Juni wonten Bogor sak menika sampun dipun kintun namung dereng dugi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s